Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 0

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 0
6. Dariusz CHROBAK | samorzadowe2014.wyborywkrosnie.pl - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

6. Dariusz CHROBAK

Mam 54 lata, urodziłem się 29.07.1960 r. w Brzegu, woj. opolskie. Na stałe, tj. od 1989 r. mieszkam w Krośnie. W roku 1986 ukończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo administracyjne, zdając je pracą dyplomową na temat „Spółdzielczego stosunku pracy” i tym samym uzyskując tytuł zawodowy magistra. Po odbyciu w 1987 r. zasadniczej służby wojskowej pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Samorządowym i Państwowym Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej, po czym postanowiłem podjąć służbę w resorcie Spraw Wewnętrznych, którą służąc w jednostkach Policji w Krośnie i Rzeszowie zamknąłem w maju 2010 r., przechodząc na emeryturę policyjną w stopniu nadkomisarza Policji. W trakcie pracy w Komendach Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Krośnie i Rzeszowie zajmowałem funkcje służbowe w różnych ogniwach organizacyjnych, a to w Wydziałach: Dochodzeniowo- Śledczym, Prewencji i Postępowań Administracyjnych. Obok moich obowiązków służbowych policjanta świadczyłem pomoc edukacyjną wykładowcy przedmiotów zawodowych w szkołach policealnych, kształcących w zawodzie „pracownika ochrony”. Jestem żonaty, mam troje dorosłych i samodzielnych już zawodowo dzieci. Od 2012 roku pełnię funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział Rodzinny i Nieletnich.