Piotr Przytocki

radny33_aLat 57, krośnianin, żonaty, trzech synów, mgr inż. mechanik, absolwent (1982) Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, egzamin państwowy (2001) dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, na zaproszenie amerykańskiego Departamentu Stanu w 2005 r. odbył staż w USA w ramach rządowego programu International Visitor Leadership. Kariera zawodowa: Od 1981-1989 pracował jako konstruktor, następnie do 2002 r. działał z powodzeniem w biznesie, od 2002 Prezydent Miasta Krosna, w kolejnych wyborach w 2006 i 2010 z wysokim poparciem społecznym wybrany na prezydenta miasta. Działalność społeczna: w latach 1994 – 2004 – Wiceprezes i Prezes Podkarpackiej Izby Gospodarczej, latach 2002 – 2009 – Przewodniczący Rady Społecznej Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie, Przewodniczący Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Członek Kapituły Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej i Konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play, członek rady społecznej przy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie Osiągnięcia: od 2008 r. – w ścisłej czołówce rankingu prezydentów polskich miast tygodnika Newsweek , rankingu samorządów Dziennika Rzeczpospolita i Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”/4 statuetki Kazimierza Wielkiego/ Hobby: dobra muzyka, pływanie, narty, ogród. Nowoczesne, komfortowe miasto, zadowoleni mieszkańcy realizujący swoje plany życiowe w Krośnie – to wizja do której uparcie dąży od 12 lat pracując w samorządzie, efektywnie wykorzystując przy tym fundusze Unii Europejskiej.