Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1143

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1156
KWW SAMORZĄDNE KROSNO PIOTRA PRZYTOCKIEGO | samorzadowe2014.wyborywkrosnie.pl - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

KWW SAMORZĄDNE KROSNO PIOTRA PRZYTOCKIEGO

PONIŻEJ LISTY KANDYDATÓW ZNAJDZIESZ PROGRAM WYBORCZY KOMITETU

Lista Kandydatów do Rady Miasta: KWW Samorządne Krosno Piotra Przytockiego

Okręg nr 1: Liczba radnych wybieranych w okręgu 7:
Dzielnica Krościenko Niżne, Dzielnica Śródmieście, Osiedle Stefana Grota-Roweckiego, Osiedle Ks. Bronisława Markiewicza

1 BARAN Bronisław
2 BAZAN Anna Janina
3 BRZEZIŃSKA Anna Olga
4 BUSZ-PERKINS Małgorzata
5 CZAJA Stanisław
6 DUBIEL Anna Teresa
7 GÓRECKA Barbara Julia
8 GRUDYSZ Piotr Arkadiusz
9 LORENC Jerzy Ryszard
10 PELC Marek Jan
11 RYMAR Mirosław Piotr
12 SKIBA Witold – POZNAJ KANDYDATA
13 TRYBUS Adrianna Bronisława
14 TRYBUS Krystian Sylwester

Okręg nr 2: Liczba radnych wybieranych w okręgu: 7
Dzielnica Białobrzegi, Dzielnica Zawodzie, Osiedle Południe, Osiedle Turaszówka, Osiedle Tysiąclecia

1 BARAŃSKI Tadeusz
2 BUCZYŃSKI Stanisław Jan
3 GALERT Anna
4 GAŁOWICZ Andrzej
5 GORCZYCA-KWILOSZ Ewa Teresa
6 HANUSEK Robert
7 JURCZAK Andrzej Karol
8 KALENIECKI Marcin Tomasz
9 MNICH Teresa
10 MOSKAL Maria
11 NADZIAKIEWICZ Małgorzata Ewa
12 NIEPOKÓJ Marcin Robert
13 PRZYTOCKI Piotr Marian
14 ZYCH Antoni

Okręg nr 3: Liczba radnych wybieranych w okręgu: 7
Dzielnica Polanka, Dzielnica Suchodół, Osiedle Traugutta

1 BĘBEN Krzysztof Jerzy
2 DUDYCZ Zdzisław Jan
3 GALAS Magdalena Kinga
4 GINALSKA Lidia
5 KOCIUBA Marcin
6 KUBIT Zbigniew
7 LENART Ryszard
8 ŁĄCKA Magdalena
9 NOWOSADZKI Wojciech Michał
10 PRZYBYŁA Irmina Aniela
11 RACHWAŁ Grzegorz Maciej
12 RYSZ Zygmunt
13 SZEPIENIEC Marzena Anna
14 ZAJDEL Tomasz Piotr

 

PROGRAM WYBORCZY

Szanowni Państwo 

Minione lata to czas wielkich inwestycji miejskich –  budowy i remontów dróg, mostów, chodników i parkingów, porządkujących infrastrukturę techniczną i kanalizacyjną. To czas niesłychanego przeobrażenia bazy sportowej i kulturalnej Krosna. To wreszcie czas remontów szkół, budowy mieszkań i gruntownej poprawy całej estetyki Krosna. 

Wielkim sukcesem jest fakt, że wszystkie założenia wcześniejszych programów udało się w 100% zrealizować (w wielu przypadkach z nawiązką). Oczywiście nie byłoby to możliwe bez skutecznego ubiegania się o środki zewnętrzne –największe  inwestycje miejskie  zrealizowane zostały przy udziale pozyskanych pieniędzy. 

 

Skuteczność w realizacji programów wyborczych z poprzednich kadencji pozwala nam optymistycznie ale i bardzo realnie rekomendować Państwu program wyborczy na lata 2014-2018,  oparty na trzech głównych założeniach: KOMFORT ŻYCIA, MIASTO DLA LUDZI, WYGODNE I BEZPIECZNE KROSNO.

Prezentujemy Państwu szczegóły programu

SAMORZĄDNEGO KROSNA PIOTRA PRZYTOCKIEGO

 

„WSPÓLNIE TWORZYMY LEPSZE KROSNO”

KOMFORT ŻYCIA w Krośnie, w mieście w którym dba się o mieszkańca w każdej dziedzinie – to pragnienie każdego. Chcemy by mieszkańcy Krosna oddychali świeżym powietrzem i dbali o swoje zdrowie. Dostęp do bogatszej oferty kulturalnej i edukacyjnej jest równie ważny. Nasze dzieci będą kształcone w nowoczesnych obiektach na wysokim poziomie

KULTURA I EDUKACJA

KULTURA :

 • Modernizacja Sali ART Kina przy ul. Bieszczadzkiej
 • Zagospodarowanie zaniedbanego budynku dworca PKP Krosno poprzez zorganizowanie we współpracy z ościennymi gminami „Etnocentrum” /projekt wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom turystów, propagowałby rodzimą kulturę, zanikające rzemiosło, regionalne potrawy, lokalne atrakcje i imprezy folklorystyczne/. W obiekcie działałaby informacja turystyczna i promocja Krosna i gmin ościennych. Dla podróżnych przygotowana będzie informacja PKP i automaty biletowe.
 • Urządzenie nowej przestrzeni w obszarze lotniska do organizacji imprez masowych /wg master-planu lotniska/

EDUKACJA:

 • Utrzymanie pozycji lidera na regionalnym rynku edukacyjnym i rozwinięcie programu „ ucz się w Krośnie”
 • Wspieranie kształcenia zawodowego i edukacji przedsiębiorczości /stypendia zawodowe, laboratoria, pomoce naukowe/
 • Wprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów i rodziców gimnazjów
 • Rozszerzenie platformy internetowej w zarządzaniu oświatą
 • Wspieranie rozwoju dzieci w przedszkolach miejskich m.in. poprzez zatrudnienie logopedów  i innych specjalistów
 • Kontynuacja programów wspierających rozwój zainteresowań uczniów
 • Zwiększenie programu stypendialnego dla najzdolniejszych i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów
 • Wprowadzenie dodatkowej 1 godz. języka angielskiego codziennie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wprowadzenie dla uczniów szkół technicznych /technika, szkoły zasadnicze/ zajęć z branżowego języka angielskiego
 • Wprowadzenie „native speakera” z języka angielskiego w krośnieńskich szkołach

ZDROWIE:

 • Wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i seniorów
 • Zwiększenie liczby świadczeń udzielanych w ramach miejskich programówzdrowotnych
 • Organizowanie akcji promujących zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu /np. 60+ na sportowo-program dla seniorów, „Krosnoludek umie pływać”, ulgi dla uczestników programu rodzina 3+, dofinansowanie zajęć na „orlikach”, wspieranie akcji nordic walking dla seniorów/
 • Zbadanie zasobów wód mineralnych występujących w Krośnie /na podstawie posiadanej już dokumentacji/ i opracowanie i wdrożenie programu ich wykorzystania

EKOLOGIA:

    Czyste powietrze
 • ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń i zapewnienie mieszkańcom  dotacji na wymianę źródeł ogrzewania, na bardziej przyjazne środowisku
 • wspieranie dotacjami mieszkańców instalujących w domach niekonwencjonalne źródła energii
 • wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
 • wspieranie termomodernizacji budynków publicznych

Zieleń miejska

 • Zwiększenie liczby kwietników, klombów i zieleni na obszarze całego miasta
 • Zagospodarowanie brzegów Lubatówki /ścieżka przyrodnicza/
 • Zaplanowanie nowych lokalizacji dla urządzenia parków

Czyste miasto

 • Zwiększenie ilości koszy ulicznych
 • Wspieranie mieszkańców sezonowymi akcjami wywozu odpadów zielonych i wielkogabarytowych

SPORT I REKREACJA:

 • Kontynuacja rozbudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Bursakach, w tym modernizacja i rozbudowa kompleksu basenów rekreacyjnych z podgrzewaną wodą
 • Modernizacja stadionu przy ul. Legionów
 • Budowa Sali gimnastycznej przy SP 15 i rozpoczęcie budowy Sali gimnastycznej przy ZSP2 oraz modernizacja istniejących małych sal gimnastycznych
 • Poszerzenie oferty rekreacyjnej poprzez atrakcyjne zagospodarowanie terenów nad Wisłokiem
 • Rozwój warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji m.in. poprzezwybudowanie plenerowych siłowni na terenie Guzikówki, Turaszówki, Polanki
 • Udoskonalanie org. i jakości szkolenia sportowego oraz kształcenia sportowego dzieci i młodzieży
 • Organizowanie zajęć sportowych z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem
 • Wspieranie działalności klubów sportowych wraz z systemem stypendiów dla sportowców
 • Zwiększenie wsparcia finansowego drużyn sportowych promujących Krosno

MIASTO DLA LUDZI to hasło musimy wypełnić działaniem, aby Krosno stawało się miastem wygodnym dla mieszkańców, przedsiębiorców i osób wymagających szczególnego wsparcia. Dlatego rozszerzymy współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi, wspierając je, gdyż one najlepiej orientują się w potrzebach swoich środowisk.

Przedsiębiorcze Krosno

 • Wspieranie początkujących przedsiębiorców, stymulowanie powstawania podmiotów ekonomii społecznej /np. spółdzielnie socjalne, Centrum Integracji Społecznej/- preferencje w udostępnianiu powierzchni biurowej, usługowej, wsparcie organizacyjne i prawne
 • Sprzyjanie rozwijaniu centrów obsługi biznesu /BPO/
 • Rozszerzanie działalności Krośnieńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości /modernizacja i rozbudowa/
 • Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Lotników
 • Aktywne poszukiwanie nowych inwestorów, przy wsparciu wyspecjalizowanych firmi rozszerzanie zachęt podatkowych dla inwestorów/przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy/

Prospołeczne Krosno

Podjęcie działań sprzyjających zamieszkaniu w Krośnie

 • Budowa mieszkań komunalnych i czynszowych oraz sprzyjanie budownictwu jednorodzinnemu /scalanie gruntów i uzbrajanie/
 • Zapewnienie miejsc w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci z Krosna
 • Uruchomienie systemu stypendialnego dla studentów, którzy po studiach wrócą do Krosnai będą płacili podatki w Krośnie /PIT/

Obywatelskie Krosno


Wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego poprzez włączanie mieszkańców Krosna we współdecydowanie o obliczu miasta
 • Zwiększanie roli konsultacji społecznych – dalsze wykorzystanie Internetu jako platformy konsultacyjnej
 • Zwiększanie puli środków na budżety dzielnicowe/osiedlowe

Lokalny projekt autorski jest rozwijany już od kilku lat w Krośnie. Rady dzielnic i Zarządy osiedli stopniowo uczą się współdecydecydować o wykorzystaniu środków na realizację pilnych zadań w swoim otoczeniu, przy wsparciu finansowym Miasta w tzw. systemie 50/50%.

 • Zwiększenie roli  organizacji pozarządowych w wypełnianiu zadań publicznych w Krośnie

W Krośnie od kilku lat działa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych /CEWOP/przy ul. Grodzkiej 10. Należy zwiększyć rolę organizacji pozarządowych w kreowaniu działań realizowanych przez CEWOP i np. Miejską Radę Pożytku Publicznego 

WYGODNE I BEZPIECZNE KROSNO to oczekiwanie na dobre rozwiązania komunikacyjne, sprawny transport miejski i gwarancje bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Planowane działania to zapewnią.

Inwestycje drogowe
Stymulujące rozwój gospodarczy :

 • Budowa połączenia drogowego SSE przy ul. Lotników z ul. Witosa i Słoneczną /wraz z przebudową mostu na Lubatówce/
 • Przebudowa ul. Sikorskiego
 • Budowa połączenia ul. Bieszczadzkiej i Sikorskiego
 • Rozpoczęcie budowy węzła drogowego w ciągu ul. Podkarpackiej, łączącegoul. Okulickiego oraz Skłodowskiej z DK 28 /wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową i drugą jezdnią/

Usprawniające ruch w mieście

 • Przebudowa ul. Wisze wraz z przepustami potoków Ślączka – Śmierdziączka
 • Przebudowa skrzyżowania tzw. „zetki”
 • Budowa połączenia ul. Żwirki i Wigury z ul. Batorego
 • Budowa północnych i południowych odcinków dróg obwodowychPoprawiające wizerunek centrum Krosna :
 • Zakończenie modernizacji  ulic przy Starym Mieście – Grodzka, Czajkowskiego, Zjazdowa, pl. Konstytucji   oraz Staszica
  Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w miejscach publicznych

Mobilność

 • Unowocześnienie środków transportu MKS
 • Poprawa sieci komunikacji miejskiej i infrastruktury przystankowej
 • Modernizacja dworca PKS – stworzenie centrum przesiadkowego
 • Dalsza modernizacja krośnieńskiego lotniska /zgodnie z master-planem/
 • Dokończenie realizacji planu budowy ścieżek rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi
 • Rozszerzenie sieci dostępu do bezpłatnego internetu

Bezpieczeństwo

 • Rozbudowanie sieci monitoringu miejskiego we współpracy z Radami Dzielnic i Zarządami Osiedli oraz Policją i Strażą Miejską
 • Rozszerzenie godzin pracy Straży Miejskiej i włączenie do współpracy KMP
 • Poprawa stanu technicznego urządzeń wodnych /rowy melioracyjne, cieki wodne/
 • Włączenie organizacji pozarządowych w walkę z wandalizmem