Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1143

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1156
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe | samorzadowe2014.wyborywkrosnie.pl - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe

PONIŻEJ LISTY KANDYDATÓW ZNAJDZIESZ PROGRAM WYBORCZY KOMITETU

Lista Kandydatów do Rady Miasta: Krośnieńskie Forum Samorządowe

Okręg nr 1: Liczba radnych wybieranych w okręgu 7:
Dzielnica Krościenko Niżne, Dzielnica Śródmieście, Osiedle Stefana Grota-Roweckiego, Osiedle Ks. Bronisława Markiewicza

1 LENIK Piotr Paweł
2 SZYBIAK Małgorzata Marta
3 WOŹNIAK Rafał
4 ADÁMEK Iwona Magdalena
5 BAZIA Andrzej
6 CHMURA Jan
7 GARDYGAŁA Ewa
8 GONET Adriana
9 GUZIK Paulina Anna
10 MIKA Jakub Henryk
11 PETRYKOWSKI Marek
12 RAUS Marta Teresa
13 WOJNAR Wojciech Jan
14 WÓJCIK Barbara

Okręg nr 2: Liczba radnych wybieranych w okręgu: 7
Dzielnica Białobrzegi, Dzielnica Zawodzie, Osiedle Południe, Osiedle Turaszówka, Osiedle Tysiąclecia

1 OPOŃ Arkadiusz Paweł – POZNAJ KANDYDATA
2 SOBUTKA Marian Wojciech
3 BETLEJ Izabela
4 CZERWIŃSKI Piotr
5 FUDAŁA Paulina
6 KOZNER Jakub Łukasz
7 KOZUBAL Dominik Janusz
8 MROZOWSKA-GAZDA Joanna Ewa
9 PIECHACZEK Joachim Józef
10 ŚMIAŁOWSKA-CHROBAK Elżbieta
11 TOGAN Witold
12 ZAJDEL Katarzyna Agata
13 ZAJDEL Piotr
14 WILK Bartosz

Okręg nr 3: Liczba radnych wybieranych w okręgu: 7
Dzielnica Polanka, Dzielnica Suchodół, Osiedle Traugutta

1 KWIECIŃSKI Ireneusz Julian
2 HABRAT Józef – POZNAJ KANDYDATA
3 BĘBEN Sławomir
4 BREJ Paweł Grzegorz
5 BYCZYŃSKI Wojciech
6 CZYŻ Janusz Aleksander
7 DŻUGAJ Magdalena Joanna
8 KOPACZ Magdalena Michalina
9 PISKADŁO Roman
10 RECHZIEGEL Janusz
11 ŚMIAŁOWSKA Bernadetta Maria
12 TĘCZAR Anna
13 WALASZCZYK Jan
14 DUBNIEWICZ Alicja Janina

 

PROGRAM WYBORCZY

PROGRAM DLA MIASTA KROSNA NA LATA 2014-2018

„Blisko spraw Mieszkańców”

Podstawowe dane

Budżet Miasta Krosna w 2014 roku wynosi po stronie dochodów: około 300 milionów złotych, a po stronie wydatków: około 335 milionów złotych. Planowany deficyt budżetowy to około 35 milionów złotych.

Zadłużenie na koniec 2014 roku może przekroczyć 155 milionów złotych, czyli ponad 50 procent dochodów Miasta.

Zarobki w Krośnie stanowią aktualnie około 90% przeciętnych zarobków w województwie podkarpackim oraz 75% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Diagnoza problemów

Jeszcze w 1991 roku Krosno liczyło ponad 50 tysięcy mieszkańców. Obecnie ta liczba wynosi około 47 tysięcy (to 6 procent mniej). Niedostatek nowych miejsc pracy i podkreślany przez wielu Mieszkańców brak perspektyw, często zmuszają do wyprowadzek. Ograniczoność atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe również powoduje migracje setek mieszkańców Krosna poza jego granice, a co się z tym m.in. wiąże – mniejsze wpływy z podatków.

Niewątpliwą barierą rozwojową naszego Miasta jest słaba dostępność komunikacyjna. Zdając sobie sprawę z tego, że inwestycje drogowe, czy kolejowe są realizowane centralnie lub regionalnie, konieczna jest bieżąca i stała współpraca ze wszystkimi utożsamiającymi się z regionem parlamentarzystami oraz radnymi sejmiku województwa podkarpackiego, którzy swoimi głosami mogą wnieść pozytywny efekt w istotne kwestie Miasta. Ze względu na swoje położenie w pobliżu styku trzech państw, a także w bliskości planowanej drogi S-19 – mając dostęp do transportu multimodalnego, Krosno powinno zabiegać o możliwość rozlokowania na jego obrzeżach centów logistycznych i dystrybucyjnych, a także dużych galerii handlowych. W tym celu niezbędna jest m.in. przemyślana koncepcja rozszerzenia granic Miasta.

Istnieje także potrzeba efektywniejszego wykorzystania już istniejących, a także nowych terenów inwestycyjnych w kontekście tworzenia miejsc pracy. Niestety, nie uda się tego uzyskać poprzez oczekiwanie na inwestorów w urzędzie lub wyjazdy studyjnie do zagranicznych miast partnerskich z radnymi, zamiast z delegacją ekspertów mających często większą wiedzę i doświadczenie na temat międzynarodowych negocjacji oraz pozyskiwania inwestorów.

Krosno od lat nie może się doczekać sukcesów sportowych na miarę innych porównywalnych wielkością, a nawet mniejszych miejscowości, czy osiągnięć z czasów minionych, żyjących jeszcze we wspomnieniach Mieszkańców Miasta.

W Krośnie brakuje uporządkowanej jednolitej spójnej i długofalowej polityki związanej z budownictwem socjalnym, m.in. uwzględniającej interesy wszystkich zainteresowanych stron, w tym społeczności lokalnych. Dlatego podejmowane w tym względzie działania, m.in. w zakresie powstawania nowych budynków socjalnych, często wywołują sprzeciwy Mieszkańców.

Od lat niewątpliwym problemem Miasta Krosna jest brak skutecznych rozwiązań w obszarze polityki melioracji. Z myślą o mieszkańcach, szczególnie zamieszkujących obrzeżne dzielnice – należy to w końcu uporządkować.

W Krośnie, w obrębie dzielnic i osiedli, funkcjonują rady oraz zarządy, jako organy jednostek pomocniczych. Jednak dotychczas ich wpływ na działania, w tym inwestycyjne, realizowane na ich terenie był mocno ograniczony. Zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego, niezbędna jest diametralna zmiana w tym zakresie.

Z punktu widzenia efektywności realizowanych na terenie Miasta działań, niezbędne jest, w większym niż dotychczas stopniu, wsłuchiwanie się w opinie Mieszkańców. Ich propozycje i uwagi często pozwalają na uniknięcie nietrafnych decyzji lub wdrożenie tańszych i bardziej przyjaznych dla Mieszkańców rozwiązań.

W Krośnie aktualnie funkcjonują rozwiązania wspomagające przedsiębiorców, do których można zaliczyć m.in. pomoc de minimis, czy okresowe zwolnienia z podatków (w przypadku problemów finansowych konkretnego podmiotu). Jednak mając na uwadze fakt, że to przedsiębiorcy tworzą najcenniejsze z punktu widzenia interesu Miasta miejsca pracy, a także generują dla Miasta konkretne korzyści płynące z podatków, należy poświęcić dużo więcej uwagi rodzimym podmiotom gospodarczym, w tym nowotworzonym.

Aktualnie wdrażana jest koncepcja „Podkarpackiego Trójmiasta” wraz z Jasłem i Sanokiem, która należy wierzyć, że z czasem ukarze efektywność podejmowanych wspólnie przez wszystkie zainteresowane miasta działań. Równocześnie promowana jest idea „Szklanego Miasta”. Jednakże niezależnie od tego, konieczne jest budowanie wizerunku Naszego Miasta, we współpracy z władzami powiatu krośnieńskiego oraz sąsiednich gmin, i budowanie spójnego produktu Ziemi Krośnieńskiej. Ze względu na niewątpliwe walory, m.in. Rymanowa Zdroju, Iwonicza Zdroju, Odrzykonia, muzeów w Dukli, Bóbrce i Jedliczu, pustelni św. Jana z Dukli, czy rezerwatu Prządki – koncepcja ta wydaje się współcześnie optymalną drogą. Mało atrakcyjne i z góry skazane na niepowodzenie, są wszelkie próby przyciągnięcia turystów, zarówno podróżujących rodzinnie, jak również biznesowych, z wykorzystaniem tylko atrakcji Miasta Krosna.

Na ogół w niewystarczający sposób wykorzystujemy do lobbowania, ważnych z punktu widzenia interesów Miasta spraw, osoby związane z Krosnem – współcześnie żyjące, znane lub piastujące w różnorodnych instytucjach istotne stanowiska. W kwestii wzmacniania wizerunku Miasta konieczne jest również, wzorem innych miast z kraju i zagranicy, wykorzystywanie przy każdej nadarzającej się okazji postaci historycznych powiązanych z Krosnem, poprzez budowanie wokół znanych nazwisk cyklicznych eventów ponadlokalnych. W tym obszarze jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Edukacja na terenie naszego Miasta od lat stoi na wysokim poziomie i cieszy się w regionie renomą. Celowe jest jednak stworzenie nowych rozwiązań, które efektywnie pozwoliłoby na ciągłe podnoszenie standardów kształcenia oraz zwiększanie atrakcyjności na rynku pracy krośnieńskich absolwentów.

Krosno ma szczęście posiadania na swoim terenie Uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, kształcącej na czternastu kierunkach, w 33 specjalnościach. PWSZ-ta realizuje m.in. program szkół partnerskich, wśród których znajdują się również placówki krośnieńskie. Zadaniem władz Miasta powinno być wielopłaszczyznowe wspieranie działań Uczelni, w tym w kontekście dostosowywania oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Władze Miasta powinny mieć także na uwadze fakt, że instytucje publiczne, mimo, że często nie są własnością gminy, świadczą usługi głównie na rzecz jej mieszkańców. Dlatego polityka wspierania finansowego w obszarze sprzętu, czy realizowanych inwestycji, bez względu na to, czy sprawa dotyczy szpitala wojewódzkiego, komendy straży pożarnej, komendy policji, parafii, hospicjum, czy jakiejkolwiek innej instytucji, jest kwestią bardzo istotną z punktu widzenia długofalowego interesu Miasta. Zainwestowane środki wracają bowiem do Mieszkańców w postaci lepszej jakości obsługi mieszkańców i wyższych standardów realizowanych działań. Stąd też niezbędne jest coroczne wygospodarowanie w miejskim budżecie środków na ten cel.

Filary programowe

1. Dla przyszłości Miasta

– Przemyślane poszerzanie granic Miasta Krosna

– Szybsze połączenie komunikacyjne na kierunkach Krosno-Rzeszów i Krosno-Tarnów oraz powstanie bezpośredniego węzła komunikacyjnego „Krosno” z planowaną drogą S-19

– Miejski program budowy tanich domów jednorodzinnych (kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz instytucjonalne wsparcie w zakresie pomocy prawnej, budowlanej oraz finansowej na etapie przygotowania oraz w trakcie realizacji inwestycji)

– Adaptowanie nieużytkowanych budynków na terenie Miasta, m.in. na lofty (przestronne mieszkania powstające w budynkach postindustrialnych)

– Efektywniejsze wykorzystanie istniejących oraz nowych terenów inwestycyjnych w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy

– Lokalny fundusz poręczeniowy, wspierający podmioty gospodarcze, w szczególności młode i niedostatecznie jeszcze stabilne

– Ciągłe doskonalenie polityki Miasta we współpracy z rodzimymi przedsiębiorcami, jak również w zakresie efektywniejszego pozyskiwania inwestorów zewnętrznych

– Jeden procent z dochodów Miasta na sport (rocznie około 3 mln złotych): wsparcie krośnieńskich klubów sportowych oraz efektywne wychowywanie własnej miejscowej kadry już od najmłodszych lat, w tym poprzez program inwestowania w młode talenty oraz sportową ligę międzyszkolną

– Modernizacja kompleksu basenów odkrytych oraz budowa centrum letniego wypoczynku przy ul. Bursaki.

– Połączenie istniejących oraz nowych odcinków tras rowerowych w spójną przyjazną rowerzystom sieć

– Większe wsparcie dla instytucji realizujących usługi na rzecz mieszkańców Krosna (m.in. policja, straż pożarna, w tym OSP, szpital, hospicjum i inne podmioty działające na rzecz ogółu społeczeństwa, w tym także przewlekle chorych i niepełnosprawnych)

– Wzmacnianie wizerunku Miasta Krosna poprzez efektywną współpracę z władzami powiatu krośnieńskiego oraz sąsiednich gmin w celu budowania spójnego produktu Ziemi Krośnieńskiej (ze względu na niewątpliwe walory, m.in. Rymanowa Zdroju, Iwonicza Zdroju, Odrzykonia, muzeów w Dukli, Bóbrce i Jedliczu, pustelni św. Jana z Dukli, czy rezerwatu Prządki – koncepcja ta jest współcześnie najwłaściwszą drogą)

– Budowanie wokół znanych nazwisk, historycznie powiązanych z Krosnem (Fredro, Łukasiewicz, Szczepanik i inni), cyklicznych wydarzeń kulturalnych, oświatowych i innych o wymiarze ponadlokalnym

2. Dla krośnieńskich Rodzin

– Opracowanie oraz wdrożenie skoordynowanego i długofalowego Programu Budowy Budynków Socjalnych, uwzględniającego również konsultacje społeczne i opinie lokalnej społeczności, a także współpracę z sąsiednimi samorządami

– Rozszerzenie projektu „Karta 3plus” o nowe atrakcyjne oferty dla rodzin wielodzietnych, bardzo często pozostających w trudnej sytuacji finansowej

– Stworzeniena terenie wszystkich osiedli i dzielnic placów zabaw i terenów rekreacyjnych z wykorzystaniem istniejących zadrzewionych miejsc, w tym również z uwzględnieniem potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych, a także zaangażowanie, szczególnie w okresach weekendowych i wakacyjnych, dziecięcych animatorów kultury i rekreacji

– Program dowożenia dzieci do szkół, a także realizacja programu: „Bezpieczny chodnik do szkoły”

– Doprowadzenie do sytuacji umożliwiającej realizację przez wszystkie szkoły zajęć w systemie jednozmianowym

– Program doradztwa zawodowego dla uczniów, które ułatwiłoby rodzicom wybór szkoły ponadgimnazjalnej, a maturzystom – kierunku studiów, a także zapewnienie uczniom większego dostępu do opieki specjalistycznej (w dziedzinie psychologii, logopedii, rehabilitacji dla klas integracyjnych i innych)

– Stworzenie specjalnego funduszu dla nauczycieli, umożliwiającego świadczenie poszczególnym placówkom dodatkowych ponadprogramowych zajęć dla uczniów w celu zwiększania ich aktywność i poszerzania zainteresowań młodych ludzi

– Poszerzenie programów prewencyjnych w szkołach (przeciwdziałanie takim zagrożeniom, jak: narkotyki, alkohol, dopalacze i inne)

– Zwiększenie nakładów na bezpieczeństwo w krośnieńskich dzielnicach i osiedlach

– Szeroka współpraca ze szkołami wyższymi, w tym Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. S. Pigonia w Krośnie, m.in. w kontekście wspierania programu szkół partnerskich, adresowanego m.in. do krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych, a także dostosowywania oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy

– Opracowanie spójnej polityki aktywizowania seniorów oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób w starszym wieku (w tym zwiększenie pomocy instytucjonalnej dla uniwersytetu trzeciego wieku oraz klubów zrzeszających seniorów i animatorów ich czasu wolnego)

– Zmniejszenie opłat za media komunalne (woda, ścieki, odpady i inne) oraz podatków ustanawianych przez Samorząd

3. Dla samorządności Mieszkańców

– Wprowadzenie budżetu obywatelskiego (w wysokości 1-2 procent dochodów Miasta), umożliwiającego m.in. zgłaszanie konkretnych pomysłów inwestycyjnych bezpośrednio przez Mieszkańców

– Zwiększenie kompetencji organów zarządczych dzielnic i osiedli, w tym znaczne zwiększenie kwot przeznaczonych na działania inicjowane i podejmowane bezpośrednio przez rady oraz zarządy dzielnic i osiedli

– Wsłuchiwanie się, w większym niż dotychczas stopniu, w głosy Mieszkańców, w celupodejmowania tańszych i bardziej przyjaznych dla społeczności rozwiązańlub trafniejszych decyzji

– Adaptowanie i wdrażanie sprawdzonych w innych miastach w kraju i zagranicą rozwiązań na rzecz budowania Miasta przyjaznego wobec swoich Mieszkańców

– Podniesienie rangi i kompetencji Krośnieńskiej Rady Pożytku Publicznego, w tym powierzenie organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom i fundacjom) roli kreatora polityki społecznej na terenie Miasta

– Stworzenie internetowej miejskiej platformy społecznej

– Zwiększenie przejrzystości funkcjonowania Rady Miasta Krosna m.in. poprzez nie łączenie przez radnych Miasta Krosna tej funkcji z funkcją radnego dzielnicy/osiedla oraz pracy w spółkach podległych Prezydentowi Miasta Krosna

– Skrócenie czasu załatwiania przez Urząd Miasta Krosna spraw Mieszkańców