Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 0

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 0
1. Tomasz Marian SOLIŃSKI | samorzadowe2014.wyborywkrosnie.pl - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

1. Tomasz Marian SOLIŃSKI

O MNIE:

Mam 39 lat, żonę i synka Ludwika. Mieszkam w Dzielnicy Polanka. Z wykształcenia jestem doktorem nauk ekonomicznych specjalizującym się w zakresie finansów i rozwoju gospodarczego. Od ponad 12 lat jestem pracownikiem naukowym i wykładowcą akademickim. Obecnie pracuję na rzecz rozwoju Miasta Krosna jako Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

W SKRÓCIE O MOJEJ PRACY W SAMORZĄDZIE MIASTA KROSNA:

W 2012 roku PREZYDENT MIASTA KROSNA – PIOTR PRZYTOCKI, powołał mnie na stanowisko ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA KROSNA, powierzając nadzór nad następującymi jednostkami w Urzędzie: Biurem Rozwoju Miasta Krosna (m.in. Strategia Rozwoju Miasta, projekty rozwojowe, pozyskiwanie inwestorów, promocja gospodarcza); Biurem Funduszy Pomocowych (m.in. pozyskiwanie środków z UE, przygotowanie projektów UE); Stanowiskiem do spraw Zamówień Publicznych (m.in. organizacja i rozstrzyganie przetargów na zamówienia publiczne); Biurem Architektury (m.in. pozwolenia na budowę); Wydziałem Urbanistyki (m.in. plany zagospodarowania przestrzennego).

Ponadto powierzono mi zarządzanie kilkunastoma projektami rozwojowymi dla Miasta, w tym m.in.:
– Przebudową i rozbudową obwodnicy miasta Krosna w ciągu Drogi Krajowej nr 28 (ponad 140 mln);
– Poprawą powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul. Decowskiego;
– Projektem rozwojowym krośnieńskiego lotniska: Odlotowa Polska Wschodnia;
– Zwiększeniem atrakcyjności Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje (ponad 20mln);
– Ekointegracją – współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji.

Pełniąc funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna, reprezentowałem interesy naszego Miasta na szczeblu wojewódzkim w Zespołach roboczych ds. Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Od początku koordynuję współpracę z sąsiednimi Gminami partnerskimi tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Krosna, co zaowocowało wypracowaniem wspólnych projektów rozwojowych na kwotę ponad 90 mln zł.

Jeżeli Państwo uznacie, że moje dotychczasowe dokonania kwalifikują mnie do pracy Radnego Miasta Krosna, to proszę o oddanie głosu na moją osobę (LISTA NR 4, MIEJSCE 1)

Więcej informacji o mnie: www.solinski.pl

Łączę wyrazy szacunku
Tomasz SOLIŃSKI