Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1143

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1156
08.11.2014 – Program Wyborczy KWW Samorządne Krosno Piotra Przytockiego | samorzadowe2014.wyborywkrosnie.pl - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

08.11.2014 – Program Wyborczy KWW Samorządne Krosno Piotra Przytockiego

Poznaj program wyborczy  KWW Samorządne Krosno Piotra Przytockiego

Szanowni Państwo 

Minione lata to czas wielkich inwestycji miejskich –  budowy i remontów dróg, mostów, chodników i parkingów, porządkujących infrastrukturę techniczną i kanalizacyjną. To czas niesłychanego przeobrażenia bazy sportowej i kulturalnej Krosna. To wreszcie czas remontów szkół, budowy mieszkań i gruntownej poprawy całej estetyki Krosna. 

Wielkim sukcesem jest fakt, że wszystkie założenia wcześniejszych programów udało się w 100% zrealizować (w wielu przypadkach z nawiązką). Oczywiście nie byłoby to możliwe bez skutecznego ubiegania się o środki zewnętrzne –największe  inwestycje miejskie  zrealizowane zostały przy udziale pozyskanych pieniędzy. 

 

Skuteczność w realizacji programów wyborczych z poprzednich kadencji pozwala nam optymistycznie ale i bardzo realnie rekomendować Państwu program wyborczy na lata 2014-2018,  oparty na trzech głównych założeniach: KOMFORT ŻYCIA, MIASTO DLA LUDZI, WYGODNE I BEZPIECZNE KROSNO.

Prezentujemy Państwu szczegóły programu

SAMORZĄDNEGO KROSNA PIOTRA PRZYTOCKIEGO

 „WSPÓLNIE TWORZYMY LEPSZE KROSNO”

KOMFORT ŻYCIA w Krośnie, w mieście w którym dba się o mieszkańca w każdej dziedzinie – to pragnienie każdego. Chcemy by mieszkańcy Krosna oddychali świeżym powietrzem i dbali o swoje zdrowie. Dostęp do bogatszej oferty kulturalnej i edukacyjnej jest równie ważny. Nasze dzieci będą kształcone w nowoczesnych obiektach na wysokim poziomie

KULTURA I EDUKACJA

KULTURA :

 • Modernizacja Sali ART Kina przy ul. Bieszczadzkiej
 • Zagospodarowanie zaniedbanego budynku dworca PKP Krosno poprzez zorganizowanie we współpracy z ościennymi gminami „Etnocentrum” /projekt wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom turystów, propagowałby rodzimą kulturę, zanikające rzemiosło, regionalne potrawy, lokalne atrakcje i imprezy folklorystyczne/. W obiekcie działałaby informacja turystyczna i promocja Krosna i gmin ościennych. Dla podróżnych przygotowana będzie informacja PKP i automaty biletowe.
 • Urządzenie nowej przestrzeni w obszarze lotniska do organizacji imprez masowych /wg master-planu lotniska/

EDUKACJA:

 • Utrzymanie pozycji lidera na regionalnym rynku edukacyjnym i rozwinięcie programu „ ucz się w Krośnie”
 • Wspieranie kształcenia zawodowego i edukacji przedsiębiorczości /stypendia zawodowe, laboratoria, pomoce naukowe/
 • Wprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów i rodziców gimnazjów
 • Rozszerzenie platformy internetowej w zarządzaniu oświatą
 • Wspieranie rozwoju dzieci w przedszkolach miejskich m.in. poprzez zatrudnienie logopedów  i innych specjalistów
 • Kontynuacja programów wspierających rozwój zainteresowań uczniów
 • Zwiększenie programu stypendialnego dla najzdolniejszych i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów
 • Wprowadzenie dodatkowej 1 godz. języka angielskiego codziennie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wprowadzenie dla uczniów szkół technicznych /technika, szkoły zasadnicze/ zajęć z branżowego języka angielskiego
 • Wprowadzenie „native speakera” z języka angielskiego w krośnieńskich szkołach

ZDROWIE:

 • Wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i seniorów
 • Zwiększenie liczby świadczeń udzielanych w ramach miejskich programówzdrowotnych
 • Organizowanie akcji promujących zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu /np. 60+ na sportowo-program dla seniorów, „Krosnoludek umie pływać”, ulgi dla uczestników programu rodzina 3+, dofinansowanie zajęć na „orlikach”, wspieranie akcji nordic walking dla seniorów/
 • Zbadanie zasobów wód mineralnych występujących w Krośnie /na podstawie posiadanej już dokumentacji/ i opracowanie i wdrożenie programu ich wykorzystania

EKOLOGIA:

 
    Czyste powietrze
 • ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń i zapewnienie mieszkańcom  dotacji na wymianę źródeł ogrzewania, na bardziej przyjazne środowisku
 • wspieranie dotacjami mieszkańców instalujących w domach niekonwencjonalne źródła energii
 • wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
 • wspieranie termomodernizacji budynków publicznych

Zieleń miejska

 • Zwiększenie liczby kwietników, klombów i zieleni na obszarze całego miasta
 • Zagospodarowanie brzegów Lubatówki /ścieżka przyrodnicza/
 • Zaplanowanie nowych lokalizacji dla urządzenia parków

Czyste miasto

 • Zwiększenie ilości koszy ulicznych
 • Wspieranie mieszkańców sezonowymi akcjami wywozu odpadów zielonych i wielkogabarytowych

SPORT I REKREACJA:

 • Kontynuacja rozbudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Bursakach, w tym modernizacja i rozbudowa kompleksu basenów rekreacyjnych z podgrzewaną wodą
 • Modernizacja stadionu przy ul. Legionów
 • Budowa Sali gimnastycznej przy SP 15 i rozpoczęcie budowy Sali gimnastycznej przy ZSP2 oraz modernizacja istniejących małych sal gimnastycznych
 • Poszerzenie oferty rekreacyjnej poprzez atrakcyjne zagospodarowanie terenów nad Wisłokiem
 • Rozwój warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji m.in. poprzezwybudowanie plenerowych siłowni na terenie Guzikówki, Turaszówki, Polanki
 • Udoskonalanie org. i jakości szkolenia sportowego oraz kształcenia sportowego dzieci i młodzieży
 • Organizowanie zajęć sportowych z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem
 • Wspieranie działalności klubów sportowych wraz z systemem stypendiów dla sportowców
 • Zwiększenie wsparcia finansowego drużyn sportowych promujących Krosno

MIASTO DLA LUDZI to hasło musimy wypełnić działaniem, aby Krosno stawało się miastem wygodnym dla mieszkańców, przedsiębiorców i osób wymagających szczególnego wsparcia. Dlatego rozszerzymy współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi, wspierając je, gdyż one najlepiej orientują się w potrzebach swoich środowisk.

Przedsiębiorcze Krosno

 • Wspieranie początkujących przedsiębiorców, stymulowanie powstawania podmiotów ekonomii społecznej /np. spółdzielnie socjalne, Centrum Integracji Społecznej/- preferencje w udostępnianiu powierzchni biurowej, usługowej, wsparcie organizacyjne i prawne
 • Sprzyjanie rozwijaniu centrów obsługi biznesu /BPO/
 • Rozszerzanie działalności Krośnieńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości /modernizacja i rozbudowa/
 • Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Lotników
 • Aktywne poszukiwanie nowych inwestorów, przy wsparciu wyspecjalizowanych firmi rozszerzanie zachęt podatkowych dla inwestorów/przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy/

Prospołeczne Krosno

Podjęcie działań sprzyjających zamieszkaniu w Krośnie

 • Budowa mieszkań komunalnych i czynszowych oraz sprzyjanie budownictwu jednorodzinnemu /scalanie gruntów i uzbrajanie/
 • Zapewnienie miejsc w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci z Krosna
 • Uruchomienie systemu stypendialnego dla studentów, którzy po studiach wrócą do Krosnai będą płacili podatki w Krośnie /PIT/

Obywatelskie Krosno


Wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego poprzez włączanie mieszkańców Krosna we współdecydowanie o obliczu miasta
 • Zwiększanie roli konsultacji społecznych – dalsze wykorzystanie Internetu jako platformy konsultacyjnej
 • Zwiększanie puli środków na budżety dzielnicowe/osiedlowe

Lokalny projekt autorski jest rozwijany już od kilku lat w Krośnie. Rady dzielnic i Zarządy osiedli stopniowo uczą się współdecydecydować o wykorzystaniu środków na realizację pilnych zadań w swoim otoczeniu, przy wsparciu finansowym Miasta w tzw. systemie 50/50%.

 • Zwiększenie roli  organizacji pozarządowych w wypełnianiu zadań publicznych w Krośnie

W Krośnie od kilku lat działa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych /CEWOP/przy ul. Grodzkiej 10. Należy zwiększyć rolę organizacji pozarządowych w kreowaniu działań realizowanych przez CEWOP i np. Miejską Radę Pożytku Publicznego 

WYGODNE I BEZPIECZNE KROSNO to oczekiwanie na dobre rozwiązania komunikacyjne, sprawny transport miejski i gwarancje bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Planowane działania to zapewnią.

Inwestycje drogowe
Stymulujące rozwój gospodarczy :

 • Budowa połączenia drogowego SSE przy ul. Lotników z ul. Witosa i Słoneczną /wraz z przebudową mostu na Lubatówce/
 • Przebudowa ul. Sikorskiego
 • Budowa połączenia ul. Bieszczadzkiej i Sikorskiego
 • Rozpoczęcie budowy węzła drogowego w ciągu ul. Podkarpackiej, łączącegoul. Okulickiego oraz Skłodowskiej z DK 28 /wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową i drugą jezdnią/

Usprawniające ruch w mieście

 • Przebudowa ul. Wisze wraz z przepustami potoków Ślączka – Śmierdziączka
 • Przebudowa skrzyżowania tzw. „zetki”
 • Budowa połączenia ul. Żwirki i Wigury z ul. Batorego
 • Budowa północnych i południowych odcinków dróg obwodowychPoprawiające wizerunek centrum Krosna :
 • Zakończenie modernizacji  ulic przy Starym Mieście – Grodzka, Czajkowskiego, Zjazdowa, pl. Konstytucji   oraz Staszica
  Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w miejscach publicznych

Mobilność

 • Unowocześnienie środków transportu MKS
 • Poprawa sieci komunikacji miejskiej i infrastruktury przystankowej
 • Modernizacja dworca PKS – stworzenie centrum przesiadkowego
 • Dalsza modernizacja krośnieńskiego lotniska /zgodnie z master-planem/
 • Dokończenie realizacji planu budowy ścieżek rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi
 • Rozszerzenie sieci dostępu do bezpłatnego internetu

Bezpieczeństwo

 • Rozbudowanie sieci monitoringu miejskiego we współpracy z Radami Dzielnic i Zarządami Osiedli oraz Policją i Strażą Miejską
 • Rozszerzenie godzin pracy Straży Miejskiej i włączenie do współpracy KMP
 • Poprawa stanu technicznego urządzeń wodnych /rowy melioracyjne, cieki wodne/
 • Włączenie organizacji pozarządowych w walkę z wandalizmem

Komentowanie zablokowane.