Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1143

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1156
07.11.2014 – Program Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość | samorzadowe2014.wyborywkrosnie.pl - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

07.11.2014 – Program Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Poznaj program wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej
• Budowa obwodnic Miasta Krosna.
• Wsparcie rozbudowy lotniska i utworzenie Centrum Szkolenia
Lotniczego.
• Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Ronda Solidarności
i skrzyżowania tzw. „Zetki”.
• Budowa miejsc parkingowych w okolicy Starówki.
• Rozbudowa kanalizacji w mieście, zakończenie rozdziału kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.
• Modernizacja ulic i chodników, gruntowna przebudowa ulic Stapińskiego
i Wisze.

2. Inwestycje i rozwój Miasta
• Stworzenie systemu ulg podatkowych dla lokalnych przedsiębiorców
oraz inwestorów zewnętrznych.
• Współpraca ze Starostwem i Gminami Powiatu Krośnieńskiego w celu
przygotowania nowych terenów pod działalność gospodarczą.
• Pozyskiwanie firm do inwestowania w mieście we współpracy
z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
• Przejrzysta gospodarka finansowa, ograniczenie zadłużania miasta.

3. Współpraca z Samorządem Województwa Podkarpackiego
• Regularna wspólpraca przy realizacji kluczowych projektów.
• Pozyskiwanie dla Krosna środków europejskich.
• Poprawa dostępności komunikacyjnej Krosna.

4. Praca – szansa dla Krośnian, szczególnie młodych
• Aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy.
• Ulgi i wsparcie dla nowych inwestorów, tworzących miejsca pracy –
utworzenie tzw. laboratorium biznesu dla młodych.
• Wspomaganie aktywności w samozatrudnieniu mieszkańców, w tym
osób zagrożonych utratą pracy.

5. Edukacja i sport
• Zmniejszenie liczby dzieci w klasach, większa dbałość o aspekty
wychowawcze i kulturalne w programach edukacyjnych.
• Zwiększenie liczby zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
niepełnosprawnych ze środków subwencji oświatowej.
• Rozbudowa I LO im. Mikołaja Kopernika, budowa sali sportowej dla
II Liceum Ogólnokształcącego.
• Budowa krytego kortu tenisowego i krytego lodowiska, modernizacja
stadionu przy ul. Legionów i kompleksu rekreacyjnego przy ul. Bursaki.
• Zwiększenie środków przeznaczonych na zajęcia pozalekcyjne.
• Inwestycje w szkolnictwo zawodowe ukierunkowane na potrzeby regionu,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
• Budowa sieci ścieżek rowerowych, w tym tras wzdłuż Wisłoka,
łączących Krosno z atrakcjami turystycznymi w okolicznych gminach.
• Wsparcie finansowe sportu masowego oraz rekreacji dzieci i młodzieży.
Obudź się Krosno!

6. Kultura i przestrzeń miejska
• Utworzenie centrów kulturalno-usługowych w dzielnicach i osiedlach
(np. w rejonie Żwirki i Wigury).
• Uporządkowanie przestrzeni publicznej (m.in. terenów wokół dworca
PKP), rozwój historycznych dzielnic.
• Utworzenie stanowiska architekta miasta, kształtującego politykę urbanistyczną
i architektoniczną.
• Wspieranie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i mieszkańców, które
propagują tradycje narodowe i niepodległościowe.

7. Zdrowie
• Rozszerzenie zakresu opieki pielęgniarskiej w szkołach.
• Dążenie do przywrócenia opieki stomatologicznej w szkołach.
• Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Krosna.
• Ograniczenie emisji wyziewów ze śmietniska i oczyszczalni ścieków.

8. Rodzina i pomoc społeczna
• Budowa tanich mieszkań dla młodych rodzin.
• Zdiagnozowanie sytuacji osób potrzebujących pomocy i wdrożenie
programu wsparcia dla nich.
• Pomoc w organizowaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
• Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z organizacjami
prowadzącymi świetlice środowiskowe, aby objąć większą opieką dzieci.

9. Zmiany w Urzędzie Miasta
• Konsultowanie z mieszkańcami działań w sprawach ich dotyczących.
• Załatwianie spraw mieszkańców możliwie najszybciej.
• Przejrzyste funkcjonowanie Urzędu Miasta.
• Transmitowanie obrad Rady Miasta przez internet.

10. Bezpieczeństwo
• Skierowanie Straży Miejskiej do służby porządkowej i prewencyjnej,
w tym nocnych patroli wspólnie z Policją.
• Tworzenie polderów zalewowych we współpracy ze Starostwem Powiatowym
i okolicznymi gminami.
• Zakaz sprzedaży dopalaczy i innych substancji psychotropowych.

Komentowanie zablokowane.