Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1143

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1156
07.11.2014 – Program Wyborczy KW Platforma Obywatelska RP | samorzadowe2014.wyborywkrosnie.pl - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

07.11.2014 – Program Wyborczy KW Platforma Obywatelska RP

Poznaj program wyborczy KW Platforma Obywatelska RP 

 

WYBRANE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ DLA MIESZKAŃCÓW KROSNA – LISTA NR 4

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, RODZINA, EDUKACJA, SPORT, TURYSTYKA, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA


 

CEL PROGRAMU: Poprawa jakości życia Mieszkańców Krosna poprzez:

 1. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – SZCZEGÓLNIE WŚRÓD ABOSLWENTÓW SZKÓŁ > pozyskanie inwestorów na przygotowane tereny inwestycyjne (promocja gospodarcza, współpraca instytucjonalna, rozwój systemu zachęt, przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, przygotowanie MPZP dla nowych terenów, wzmocnienie systemu inkubowania działalności, wsparcia finansowego i lokalowego.

 1. ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH SPRZYJAJĄCYCH DOJAZDOM DO PRACY i REKREACJI > zapewnienie ciągłości obecnych ścieżek z kolejnymi, oznakowanie poziome i pionowe na drogach, budowa nowej infrastruktury parkingowej dla rowerów (zadaszone i monitorowane parkingi dla rowerów), interaktywna mapa rowerowa dla Krosna i MOF Krosno.

 1. WDROŻENIE E-URZĘDU POZWALAJĄCEGO ZAŁATWIAĆ WIELE SPRAW URZĘDOWYCH NIE WYCHODZĄC Z DOMU/FIRMY > wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi mieszkańców i nowych e-usług, elektronicznego powiadamiania mieszkańca np. o terminie odbioru dokumentu, utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego dla mieszkańców.

 1. ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO, NOWOCZESNEGO i ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO > wymiana taboru na ekologiczny, wprowadzenie elektronicznego systemu informacji pasażerskiej tj. dynamiczne tablice informacyjne, automaty do sprzedaży biletów na przystankach i w autobusach, zintegrowanie transportu, etc.

 1. WSPIERANIE RODZIN WIELODZIETNYCH I OSÓB STARSZYCH ZAKRESIE DOSTĘPU DO EDUKACJI, KULTURY, REHABILITACJI > Rozwój Karty 3+.

 1. URZĄDZENIE STREF AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW W PRZESTRZENI MIASTA > Stworzenie jednego dużego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bursaki dla Mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz zagospodarowanie terenów zielonych w Dzielnicach i Osiedlach: ,,siłownie pod chmurką”, miejsca do wypoczynku rodzinnego.

 1. WPROWADZENIE DO KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ ,,PODRĘCZNIKA TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ” > edukacja dzieci i młodzieży w zakresie historii Krosna i regionu.

 1. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY CZYSTOŚCI POWIETRZA > wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji.

 1. WSPIERANIE ROZWOJU UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBECNYCH I BUDOWĘ NOWYCH POŁĄCZEŃ DROGOWYCH > budowa IV etapu DK28, budowa dróg obwodowych i łączników drogowych.

 1. ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEZ ROZWIJANIE OBECNYCH I TWORZENIE NOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH > Miasto Szkła, opracowanie nowych sieciowych produktów turystycznych bazujących na atrakcyjności turystycznej Krosna i sąsiednich powiatów  celem jest wydłużenie pobytu turystów w Krośnie.

 1. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KLUBÓW SPORTOWYCH > zwiększenie środków finansowych, zwiększenie dostępności do infrastruktury miejskiej i zwiększenie konkurencyjności.

 1. WSPIERANIE AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH > utworzenie dziennych centrów aktywności seniora i Klubów Seniora, realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego, promowanie innowacji społecznych.

 1. DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ DO POTRZEB OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I RODZICÓW Z DZIEĆMI > likwidacja barier: m.in. wysokich krawężników, właściwe oznakowanie przejść dla pieszych, urządzenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży, urządzenie i oznakowanie miejsc chwilowego postoju w celu zabrania lub wysadzenia pasażera – Kiss&Ride (K+R) szczególnie przy szkołach i przedszkolach w miejscach wysadzania dzieci, instytucjach publicznych, dworcach, zatokach przystankowych etc.

 1. WSPIERANIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO > realizacja programu mieszkań dla Młodych Małżeństw oraz mieszkań pod wynajem w systemie TBS.

 1. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ BUDOWY ŁĄCZNIKA KOLEJOWEGO POZWALAJĄCEGO SKRÓCIĆ CZAS PRZEJAZDU DO 60 MINUT Z KROSNA DO RZESZOWA.

 1. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ BUDOWY DROGI EKSPERESOWEJ-S19 NA ODCINKU RZESZÓW-KROSNO (węzeł M. Piastowe)–BARWINEK ORAZ SZYBKIEGO POŁĄCZENIA MIASTA KROSNA Z WĘZŁEM S19.

Komentowanie zablokowane.