WYBORY 2014 W SKRÓCIE

WYBORY SAMORZĄDOWE

16 listopada 2014 r. będziemy głosować na nowych radnych, a także na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 Do końca obecnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wybieranych w powszechnych wyborach został już niecały rok. Rady gmin (powiatów) i sejmiki województw zakończą swoją działalność 21 listopada 2014 r.

 

Wybory samorządowe w Polsce – wybory członków organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego:

  • rad gmin,
  • rad powiatów (miast na prawach powiatu),
  • sejmików województw

oraz (od 2002) jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Odbywają się co 4 lata.

 

W gminach niebędących miastami na prawach powiatu wybory samorządowe odbywają się według ordynacji większościowej, w systemie większości względnej (w okręgach jednomandatowych, według zasady FPTP), natomiast w miastach na prawach powiatu, a także w powiatach i województwach – według systemu proporcjonalnego, w którym głosy wyborców przelicza się na mandaty według reguły d’Hondta, preferującej duże ugrupowania. Obecny system wyborczy jest szeroko krytykowany jako centralistyczny i prowadzący do upolitycznienia organów samorządu terytorialnego.

 

Komentowanie zablokowane.