9. Hanna WAJDA-LAWERA

Lat 51, mężatka, dwie dorosłe córki: Aleksandra i Dorota. Mąż Robert pracujący w branży stalowej. Od 25 lat zajmuje się działalnością w sferze kultury, sztuki, turystyki. Pracownik Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, starszy kustosz, odpowiedzialny za kalendarz wystaw i opiekę nad zbiorami. Autorka ponad 150 wydawnictw turystyczno-promocyjnych gmin, regionów i powiatów południowo-wschodniej Polski. Kurator ponad 100 wystaw. Przez 5 lat pracownik dydaktyczno-naukowy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle. Historyk, historyk sztuki. Regionalistka współpracująca z różnorodnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się kulturą i jej promocją. Obecnie, po ukończeniu studiów doktoranckich przygotowuje się do obrony dysertacji pt. „Uzdrowiska galicyjskie w dobie autonomii jako zjawisko kulturowe”.  W przyszłej Radzie Miasta Krosna chciałaby zajmować się zagadnieniami kultury, turystyki i edukacji, w tym: podniesieniem atrakcyjności turystycznej miasta, stworzeniem obywatelskiego Krośnieńskiego Forum Kultury, edukacyjnymi programami kulturalnymi dla dzieci, stworzeniem skutecznego systemu komunikacji społeczno-obywatelskiej o charakterze informacyjno-interwencyjnym.