9. Filip KAWALEC

28 lat, wykształcenie wyższe. Zawód – prawnik. Jestem mieszkańcem Krośnieńskiego Rynku. Moje atuty to uczciwość i sumienność. Będę aktywnie uczestniczył w pracy na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Będę angażował się w działalność Ośrodków Kultury na rzecz młodzieży. Moimi planami wobec miasta są: tworzenie elastycznych podatkowych zachęt dla inwestorów; poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej, zagospodarowywanie terenu pod nowe powierzchnie boisk sportowych, ograniczenie emisji spalin, dbanie o czystość gminy, kreowanie pozytywnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, efektywne pozyskiwanie środków unijnych w celu zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów gminy, wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych i pomoc organizacjom pozarządowym; promocja miasta z dofinansowaniem unijnym, współpraca z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, wspieranie i zachęcanie do zaangażowania w charytatywną pomoc Hospicjum w Krośnie; dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych, prewencyjny monitoring w dzielnicach o podwyższonym zagrożeniu bezpieczeństwa.