8. Michał ŁUCZAJ

Kandydat na senatora w 2001 roku – Ruch Obywatelski „Alternatywa”; Kandydat na senatora w 2005 roku – Ruch Jednomandatowe Okręgi Wyborcze; Zwolennik prostych rozwiązań w życiu społecznym; Autor zasady zatrudniania bezrobotnych bez emerytalnej składki ZUS. Kariera zawodowa: mgr inż. chemik, kierownik laboratorium i szef produkcji w Fabryce Obuwia Sportowego „Fabos” w Krośnie; właściciel drukarni „Chemigrafia”, redaktor naczelny „Naszego Głosu”; autor książek i albumów regionalnych, m.in. ilustrowanego przewodnika po krośnieńskim cmentarzu. Oferta programowa pod hasłem: „Żeby ludziom żyło się lżej”. W Radzie Miasta dążył będzie do powołania komisji problemów środowiskowych. Zajmie się: nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie miejskiej komunikacji autobusowej. Chodzi o stworzenie interaktywnych linii MKS w oparciu o komunikatory, które zostaną zainstalowane na przystankach autobusowych, eliminując długie oczekiwanie na przejazd. Sprawą niedzielnych dojazdów komunikacją miejską na msze do kościołów. Programem instalacji wind osobowych przy blokach mieszkalnych i ułatwieniami w poruszaniu się po mieście i obiektach publicznych osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Uporządkowaniem kwestii parkowania samochodów na osiedlach mieszkaniowych (likwidacja „dzikich” parkingów, budowa dwupoziomowych). Będzie prezentował otwartość i wrażliwość na problemy mieszkańców Krosna.