8. Halina PIETRASZ

50 lat. Stan rodzinny: dwoje dzieci, Aneta i Mateusz. Opiekun medyczny od 2006 roku, wolontariuszka WOŚP-u, była radna dzielnicy Polanka oraz działaczka w Aktywnym Klubie Emerytów i Rencistów dzielnicy Polanka. W przyszłej Radzie Miasta Krosno chciałabym się zająć bezpieczeństwem dzielnicy, stworzeniem placu zabaw dla dzieci oraz parku zieleni do odpoczynku osobom starszym a także czystością dzielnicy. Chciałabym również uczestniczyć w dokończeniu rozpoczętych i planowanych inwestycji w przyszłości.