6. Julian Józef KNAPIK

71 lat. Wdowiec, emeryt, wykształcenie średnie Technikum. Pracowałem przez 40 lat w Poszukiwaniach Nafty i Gazu w Pile – obecnie EXALO. Pracowałem w Dozorze Technicznym jako Mechanik. W okresie zatrudnienia byłem kilka razy oddelegowany do pracy za granicą z firmami SAJPEM-Italia, INOC-Irak, OGDC-Pakistan około 1/5 okresu zatrudnienia. Nie należałem do żadnych partii politycznych. Przez okres pracy i nadal jestem członkiem N.O.T. Pracą w terenie poznałem dość dobrze Naszą Ukochaną POLSKĘ i te dobre obrazy z kraju chciałbym wprowadzić w Krośnie. Miasto Krosno z każdym rokiem i dniem pięknieje i dlatego po śmierci Żony – Skarbnika Miasta Krosna – angażuję się w pracę dla społeczeństwa – jestem drugą kadencję członkiem Zarządu Osiedla Turaszówka. W Radzie Miasta chciałbym się zająć głównie Mapą Naszych Ulic i ich Bezpieczeństwem.