4. Tomasz JAGIEŁA

30 lat. Żonaty, dwie córki. Pracownik działu marketingu jednego z krośnieńskich przedsiębiorstw. Pasjonat sportu oraz polityki społecznej. Sędzia piłkarski. Członek Zarządu, a także przewodniczący Programu Mentorskiego Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie. Wiceprezes i przewodniczący Komisji Szkoleniowo-Egzaminacyjnej Kolegium Sędziów Okręgowego ZPN w Krośnie. W Radzie Miasta chciałbym zająć się stworzeniem programu propagującego zdrowy i aktywny styl życia wśród mieszkańców. Będę zabiegał o rozwój infrastruktury sportowej oraz kulturalno-oświatowej. Chciałbym również skupić się na problemie osób starszych dotyczącym zagospodarowania czasu wolnego.