3. Tomasz BIALY

Lat 25. Żonaty, pracuję w KHS Krosno S.A. Od dwóch lat jestem radnym dzielnicy Polanka, a także prezesem klubu sportowego „Colbico Polanka”. W radzie miasta Krosno chciałbym się skupić przede wszystkim na sprawach związanych z rozwojem sportu, aktywności fizycznej i wychowaniem poprzez sport. Zamierzam wykorzystać swoje doświadczenia sportowe do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziedziny sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie kształtowania odpowiedzialności, przestrzegania zasad fair-play, współpracy w grupie. Jako radny będę otwarty na ludzi oraz ich problemy.