2. Mariusz POPRAWA

54 lata, mgr rehabilitacji ruchowej, menedżer systemu ochrony zdrowia. Rodzina: żona Marzenna – lekarz, córka – Anna – Maria – radca prawny. Prywatny przedsiębiorca – Firma Medyczna. Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Szermierczego. V-ce Prezes Klubu Szermierczego SOKOLIK w Krośnie. Sędzia szermierki klasy A. W przyszłej Radzie Miasta Krosna chciałbym zająć się: wybudowaniem lub adaptacją budynku na specjalistyczną salę treningową dla sportów walki działających na terenie Krosna (szermierka, karate, judo, zapasy, boks oraz grup tańca sportowego); lepszym dostępem mieszkańców Krosna do świadczeń medycznych, zwłaszcza w zakresie fizjoterapii; wybudowaniem na terenie Krosna schroniska dla zwierząt i zwiększeniem pomocy dla organizacji społecznych zajmujących się tym problemem.