2. Bartłomiej BARNAT

42 lata, żonaty, 2 dzieci, wykształcenie wyższe. Od wielu lat działam społecznie jako: członek Zarządu Osiedla Turaszówka w latach 2003-2007; członek Zarządu KS „Karpaty” Krosno od 2004 r., przy czym od 2012 r. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. Ponadto pełnię funkcję Sądowego Kuratora Społecznego. W przyszłej Radzie Miasta Krosna chciałbym się zająć w szczególności problemami naszego Osiedla, przede wszystkim takimi jak: poprawa jakości dróg, zmiana przeznaczenia terenów przemysłowych pod budownictwo jednorodzinne, utworzenie parkingu przy szkole i PWSZ a także zmianą sposobu finansowania sportu w Krośnie. Uważam, że więcej środków pochodzących z budżetu miasta powinno być przeznaczonych na takie dyscypliny jak piłka nożna i piłka siatkowa, ponieważ to właśnie w tych dyscyplinach MOSiR szkoli najwięcej dzieci i młodzieży z Krosna. Będę się zajmował samorządem, inwestycjami, sprawami przedsiębiorców. Skuteczna przedsiębiorczość dowodem sukcesu Krosna.