2. Andrzej FULARZ

48 lat. Bezpartyjny. Lekarz pierwszego kontaktu POZ. Żonaty, dwie dorosłe córki. Podyplomowe Studia Zarządzanie Systemem Ochrony Zdrowia UMCS w Lublinie. Absolwent Kellog Scholl of Management Northwestern University Evanston Illinois USA / Warsaw-Poland Nowoczesne trendy w Zarządzaniu Systemami Ochrony Zdrowia na przykładzie opieki zarządzającej w USA. Ukończone EBM Instytut Arcana Warszawa: Medycyna oparta na dowodach naukowych. Przewodniczący Rady Rodziców przez trzy kadencje II LO w Krośnie. Były przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego w trzech Radach Społecznych ZOZ. Jako Radny zajmę się tematyką związaną ze służbą zdrowia w Krośnie.