10. Alicja Pelczar

alicja_pelczarAlicja Pelczar. Mam 45 lat. Jestem rodowitą krośnianką. Zamężna, córka Katarzyna.
Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne.
Od lat związana z pracą w służbie zdrowia w zakresie higieny i profilaktyki stomatologicznej oraz badań przesiewowych u dzieci i młodzieży szkolnej. Bezpartyjna.
W Radzie Miasta Krosna chciałabym uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów dotyczących min. opieki zdrowotnej, które ułatwią życie mieszkańcom Krosna a także poprawić jakość i dostępność do opieki stomatologicznej w szkołach na terenie Miasta Krosna.
Chciałabym zając się również utworzeniem programów propagujących zdrowy i aktywny tryb życia nie tylko dla młodzieży ale i osób starszych.”

Ukończone szkoły: to LO krosno im. M. Kopernika, II-letnie Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, mgr Zdrowia Publicznego o specj. organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.