MAŁGORZATA SZYBIAK

kandydaci_www_szybiakAbsolwentka studiów z zakresu administracji i zarządzania oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej; dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce. Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie; członek Zarządu Osiedla Markiewicza oraz wiceprezes Stowarzyszenia „Rodzinnego Ogrodu Działkowego”. Członek Rady Społecznej wojewódzkiego Szpitala w Krośnie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej.