Jerzy Borcz

Jerzy Borcz – lat 59. Matematyk, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie. Wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych OT Rzeszów. Radny Sejmiku Wojewódzkiego obecnej kadencji. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Pracuje również w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Członek Rady Społecznej  Szpitala w Krośnie i Kapituły Orderu „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

W młodości działacz opozycyjny. Szef Rejonu Działania Konfederacji Polski Niepodległej. Był wiceprzewodniczącym Podkarpackiego Forum Prawicy.

W latach 1997-2001 Senator RP – członek Komisji Nauki i Edukacji. Wiceprzewodniczący Panelu Oświatowego Międzyparlamentarnego Wymiaru Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Pracował wraz z profesorem Zbigniewem Religą nad reformą finansowania polskiej ochrony zdrowia.

W latach 1998-2002 Radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego – przewodniczący nadzwyczajnej komisji ds. utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego i państwowych wyższych szkół zawodowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. W roku 2006 ponownie wybrany do Sejmiku Woj. Podkarpackiego. Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. Od 2010 roku po kolejnym wyborze do sejmiku został przewodniczącym komisji finansów i Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Organizacji Pożytku Publicznego.

Jest znanym działaczem społecznym. Był m.in. Prezesem Krośnieńskiego Stowarzyszenia Żużlowego i Prezesem Okręgowego Związku Szachowego. 

Odznaczony Srebrnymi Odznakami Polskiego Związku Szachowego i Polskiego Związku Motorowego.

Żonaty, dwie córki, dwoje wnucząt.

 

Rysunek1
Manifestacja KPN i Solidarności w Warszawie    

Rysunek2
Siedziba Konfederacji Polski Niepodległej w Krośnie Jerzy Borcz w gronie kolegów (trzeci z lewej przyszły poseł Piotr Babinetz)

Rysunek3
Z profesorem Wojciechem Łączkowskim – przewodniczącym PKW podczas odebrania nominacji na Senatora RP    

Rysunek4
Z profesorem Zbigniewem Religą w Auli PWSZ w Krośnie     

Zadbam o:
– Rozwój infrastruktury drogowej w tym jako priorytet przebudowę drogi wojewódzkiej 991 łączącej Krosno z Rzeszowem

– Rewitalizację infrastruktury kolejowej – w tym modernizację linii Jasło-Krosno-Sanok
– Rozwój oświaty i szkolnictwa wyższego
– Inwestycję w opiekę zdrowotną w tym zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla szpitali

Wspierają mnie:

prof. dr hab. Janusz Gruchała – W latach 2004-2012 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
„Dzięki zaangażowaniu takich ludzi jak Jerzy Borcz mogła powstać i rozwijać się nasza Uczelnia. Społeczność miasta wiele mu zawdzięcza”    

dr inż. Piotr Lenik – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
„Dzięki determinacji takich ludzi jak Jerzy Borcz, krośnieński Szpital ma dzisiaj najnowocześniejszy na Podkarpaciu blok operacyjny.”