Joanna Zofia Frydrych

Ekonomistka, mieszkanka Targowisk – Gmina Miejsce Piastowe, mężatka, matka 15 letniego Piotra. Mąż Artur. Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Wydziału Ekonomicznego, Specjalność: Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia, Specjalizacja: Bankowość, Skarbowość, Euro – wspólna waluta europejska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Europeistyka o specjalności Administracja Publiczna i Samorządowa. Od 1997 roku pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie Zastępca Dyrektora Oddziału w Jaśle. Od listopada 2010 roku Radna Powiatu Krośnieńskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu Krośnieńskiego oraz Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Krośnieńskiego. Pomysłodawczyni, współzałożycielka i Przewodnicząca Oddziału Południowo-Wschodniego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Przewodnicząca Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej RP w Krośnie, Zastępca Przewodniczącego Regionu Podkarpackiego Platformy Obywatelskiej RP. Prezes Klubu Sportowego Karpaty Krosno. Współorganizatorka  dwóch koncertów (w latach 2005 i 2012) charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Krośnie. Współorganizatorka koncertu charytatywnego w Sanoku na rzecz sióstr, które uległy wypadkowi w Niebieszczanach. Organizatorka ogólnopolskiej konferencji PSUS 2010 w Iwoniczu Zdroju oraz seminariów naukowych. Współpomysłodawca i współorganizatorka cyklu imprez „Majówka z Europą” promujących uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej.

W pracy Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego będę wspierać zrównoważony rozwój Podkarpacia poprzez popieranie realizacji ważnych projektów rozwojowych w południowej części naszego województwa w tym m.in. Krosna.