KWW Ruch Narodowy

Okręg nr 5 Krosno, powiaty bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki

1. Jan Krzanowski (były radny I i II kadencji Sejmiku Wojewódzkiego – LPR, Konwent Narodowy Polski)
2. Agnieszka Niemiec (doktorantka: prawo)
3. Artur Szczepek (działacz społeczny, założyciel klubu piłkarskiego
4. Wanda Wiśniowska – Botiuk (radca prawny, przewodnicząca sądu dyscyplinarnego ORIP Rzeszów)
5. Sebastian Gondek (działacz społeczny, organizator patriotycznych manifestacji w Sanoku)
6. Małgorzata Skwara (dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka)
7. Edyta Wiśniowska (pedagog, działacz społeczny)
8. Zofia Małek (prowadzi gospodarstwo agroturystyczne w Świerzowej Polskiej)
9. Wojciech Owoc
10. Piotr Rokosz
11. Edyta Górczyńska
12. Bartłomiej Dydek
13. Tomasz Piszczek
14. Damian Paweł Piskoń (działacz społeczny w Dukli, członek Młodzieży Wszechpolskiej)
15. Emilia Wojcieszek
16. Arkadiusz Sołtysik (doktorant: historia)