9. BERNARDA KNIAŻYŃSKA

46 lat, mgr pedagogiki kształcenia zawodowego, studia podyplomowe: zarządzanie małą firmą turystyczną, nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, opiekunka samorządu uczniowskiego, zgłoszona przez Solidarną Polskę.