9. ANDRZEJ KOZIOŁ

62 lata, mgr zarządzania i administracji, działacz NSZZ „Solidarność”, poseł na Sejm RP III kadencji, radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego I ka-dencji, z-ca przewodniczącego Rady Miasta Krosna II i V kadencji, członek PiS, działa w ruchach katolickich, żona Maria, ojciec pięciorga dzieci.