8. ELŻBIETA KOZA

58 lat, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pracuje w Katolickim Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, działała społecznie przez dwie kadencje w Zarządzie Osiedla Traugutta, w tym jako jego sekretarz, mężatka, ma dwie dorosłe córki.