7. RYSZARD JANOWSKI

71 lat, ekonomista, wieloletni pracownik i kierownik działów księgowo-finansowych KHS, członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 8 w Krośnie ul. Szklarska, aktywnie działa społecznie w imieniu mieszkańców dzielnicy Polanka, członek Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Turaszówka „SMOT”.