5. ŁUCJA DONIEK

64 lata, wieloletni pracownik Zakładu Pracy Chronionej „Spółdzielnia Inwalidów Przyjaźń” w Krośnie, opiekun młodzieży niepełnosprawnej,  członek NSZZ „Solidarność”, zgłoszona przez Solidarną Polskę.