5. KRYSTYNA BUKOWCZYK-KOZŁOWSKA

40 lat, mgr inż. zootechnik, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie, pracowała w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, społecznie wspiera lokalną przedsiębiorczość, mężatka, ma 10­letnią córkę.