4. AGNIESZKA CZEKAJ

40 lat, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, nauczyciel w krośnieńskim „Mechaniku”, współorganizatorka akcji charytatywnych w szkole, promuje zdrowy styl życia i aktywne spędzanie wolnego czasu, członek NSZZ „Solidarność”, mężatka, syn Paweł.