3. RUBEN BARDANASZWILI

67 lat, architekt i urbanista, pracował w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, projektant obiektów również w Krośnie, nagradzany w dziedzinie architektury i plastyki, członek Zarządu Osiedla Ks. Markiewicza i Miejskiej oraz Woj. Komisji Urbani­styczno­ Architektonicznej.