3. ADAM SKIBA

49 lat, wykszt. wyższe, wieloletnie doświadczenie w pracy samorządu województwa, z-ca dyr. Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Suchodół, redaguje gazetkę „Dzień Pański”, żona Agata, sześcioro dzieci.