2. KAZIMIERZ MAZUR

57 lat, mgr fzyki, wieloletni wicedyrektor i dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, pracuje w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie, prezes Akcji Katolickiej, bezpartyjny, radny Miasta Krosna z listy PiS, żonaty, ma troje dzieci.