2. JANUSZ HEJNAR

39 lat, przedsiębiorca, rodowity Krośnianin, od wielu lat walczy z nieudolnością i niekompetencją krośnieńskich urzędników, za najważniejszy problem uważa urealnienie podatków dla mieszkańców i przedsiębiorców w Krośnie, bezpartyjny, radny Miasta Krosna z listy PiS.