14. EWA ZALICHTA-BANAŚ

50 lat, lekarz – specjalista chorób płuc w uzdrowisku Rymanów­Zdrój i w NZOZ w Krośnie, działacz Klubu Gazety Polskiej, współorganizator Mszy Świętych za Ojczyznę oraz licznych koncertów i uroczystości patriotycznych.