12. PIOTR MASŁOWSKI

39 lat, mgr inżynierii środowiska, podyplomowe studia menedżerskie, z-ca dyrektora Woj. Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, członek Rady Nadzorczej Uzdrowiska Rymanów Zdrój S.A., działa społecznie w Zarządzie Dzielnicy Polanka, członek PiS, żonaty, ma dwoje dzieci.