11. STANISŁAW KUBIT

75 lat, Krośnianin, ekonomista, działacz samorządowy, współtwórca Podkarpackiego Forum Prawicy, członek Zarządu PiS Miasta Krosna, żonaty, dwójka dorosłych dzieci. „Będę wspierał działania na rzecz pozyskiwania nowych miejsc pracy, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Krosna”.