11. JAN MALINOWSKI

61 lat, technik ekonomista, były pracownik ZUN „Naftomet”, represjonowany w stanie wojennym działacz NSZZ „Solidarność”, wiele lat pracował zarobkowo za granicą, aktualnie wolontariusz – opiekun medyczny w Krośnie, żonaty, ma dwie dorosłe córki.