10. JOANNA KOZŁOWSKA

37 lat, licencjat pielęgniarstwa, mgr pedagogiki (specjalność: promocja zdrowia), pielęgniarka i położna, ukończyła liczne kursy kwalifkacyjne w zakresie opieki nad chorymi, bezpartyjna.