1. PAWEŁ KRZANOWSKI

43 lata, inżynier ochrony środowiska, prowadzi własną działalność gospodarczą, współprojektował i realizował wiele obiektów w Krośnie, przewodniczący Klubu Radnych PiS Miasta Krosna i Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.