KADENCJA 2014 – 2018

PREZYDIUM RADY MIASTA

 

kubitZBIGNIEW KUBIT
Samorządne Krosno
Przewodniczący Rady Miasta Krosna

 – Członek Komisji Edukacji,

 

 

 

 

dudyczZDZISŁAW DUDYCZ
Samorządne Krosno
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna

– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,
– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

 

 

 

mazurKAZIMIERZ MAZUR
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna

– Członek Komisji Edukacji,
– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

 

 

 

Radni Miasta Krosna (Kadencja 2014-2018)

 

buczynskiSTANISŁAW BUCZYŃSKI
Samorządne Krosno

– Członek Komisji Rewizyjnej,
– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

 

 

 

czajaSTANISŁAW CZAJA
Samorządne Krosno

– Przewodniczący Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

– Członek Komisji Mieszkaniowej,

 

 

 

dubielANNA DUBIEL
Samorządne Krosno

– Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,

 

 

 

 

grudyszPIOTR GRUDYSZ 
Samorządne Krosno

– Przewodniczący Komisji Edukacji,
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

 

 

 

 

hanusekROBERT HANUSEK 
Samorządne Krosno

– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Urbanistyki i Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

 

 

 

 

lorencJERZY LORENC
Samorządne Krosno

– Przewodniczący Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Samorządu i  Ochrony  Środowiska,
– Członek Komisji Rewizyjnej,
– Członek Komisji Edukacji,

 

 

 

moskalMARIA MOSKAL
Samorządne Krosno

– Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej,
– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

 

 

 

niepokojMARCIN NIEPOKÓJ
Samorządne Krosno

– Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej,
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,

 

 

 

 

rachwalGRZEGORZ RACHWAŁ
Samorządne Krosno

– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

 

 

 

 

skibaWITOLD SKIBA
Samorządne Krosno

– Członek Komisji Rewizyjnej,
– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

 

 

 

balonDARIA BALON 
Platforma Obywatelska

– Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,
– Członek Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

 

 

 

 

bialyTOMASZ BIAŁY
 Platforma Obywatelska

– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

 

 

 

hejnarJANUSZ HEJNAR
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,
– Członek Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

 

 

 

 

jozefowiczBOGDAN JÓZEFOWICZ
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,

 

 

 

 

krzanowskiPAWEŁ KRZANOWSKI
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

 

 

 

przybyszADAM PRZYBYSZ
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

– Członek Komisji Edukacji,
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,

 

 

 

 

romanowskaBOGUMIŁA ROMANOWSKA
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

– Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
– Członek Komisji Mieszkaniowej,

 

 

 

 

bebenSŁAWOMIR BĘBEN
 Krośnieńskie Forum Samorządowe

– Członek Komisji Rewizyjnej,
– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,
– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,