8. JAN GUZIK

Ma 67 lat, wykształcenie wyższe, żona Maria, syn Paweł, synowa Anna, dziadek dwóch wnucząt. Bezpartyjny. Długoletni pracownik PZU w Krośnie. Członek zarządu Osiedla ks. Bronisława Markiewicza. Zaangażowany w działalność charytatywną swojego osiedla i parafii skierowanej na potrzeby rodziny. Radny miasta Krosna w kadencji 2006-2010. Pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, był członkiem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Posiadam doświadczenie w kierowaniu pracami lokalnej społeczności. Jako mieszkaniec Krosna dobrze znam problemy społeczne, zdrowotne i gospodarcze swojego miasta. Gotowy jestem poświęcić swój czas, doświadczenie życiowe i zawodowe w służbie samorządowej:

„Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak, aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.” Jan Paweł II